Nieuwe dirigent, nieuwe locatie en nieuwe repetitie-avond

Kleinkoor Exelsior start het nieuwe seizoen met veel veranderingen. De eerste en de meest ingrijpende is, dat wij een nieuwe dirigent hebben. Rudi Altenaar heeft toegezegd ons koor te willen dirigeren. Rudi heeft veel ervaring met verschillende zangkoren. Wij zijn dan ook zeer blij hem van harte welkom te kunnen heten.
De tweede verandering is de locatie. We zingen in de nieuwe school Kindplein West in De Dante te Ommen. De derde verandering is de repetitie-avond. Nu in plaats van donderdagavond op dinsdagavond van 19.45 – 21.45 uur. Misschien komt voor u de dinsdagavond juist veel beter uit dan de donderdagavond. U bent dan ook van harte welkom om een avondje met ons mee te zingen!

Onze eerste repetitie-avond is op dinsdag, 6 september 2022