Algemene ledenvergadering

‘Het gaat goed met ons koor. We hebben veel leden en we staan er financieel gezien goed voor’. Dit is in het kort de strekking van de jaarlijkse ledenvergadering. Positief dus en daarom kon het ‘officiële’ gedeelte vlug worden afgesloten en werd overgegaan tot de bestuurswisseling.
Annet Lamberink heeft afscheid genomen als bestuurslid en daarmee ook als secretaris van het bestuur. Ze heeft zich de afgelopen 6 jaar sterk ingezet en ze werd dan ook hartelijk bedankt door het bestuur en de koorleden.
Anneke Rolvink stelt zich beschikbaar als bestuurslid. Louis van der Kaaden zal de taak van secretaris op zich nemen. De vergadering stemt hier volmondig mee in.