Algemene Ledenvergadering 2018

Op 12 februari 2018 vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Wij kijken terug op een heel geslaagd jubileumjaar. Twee mooie concerten en een heel geslaagd ‘dagje-uit’!

Het koor staat er financieel gezien goed voor, mede doordat het ledenaantal nog steeds gestaag groeit. Onze penningmeester Minke Frölich kan er dan ook trots op zijn dat zij bij haar aftreden een financieel gezond koor achterlaat. De voorzitter bedankt Minke  hartelijk voor de zes jaren die zij in het bestuur heeft gezeten.

Louis van der Kaaden wordt benoemd als bestuurslid. Over de verdeling van de bestuurstaken wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering een besluit genomen.