Algemene Ledenvergadering

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is Ada Kremer met ieders instemming benoemd tot bestuurslid. Zij neemt de plaats in van Annemieke de Vries die aftredend was. Annemieke heeft veel werk verricht in de PR-commissie. Met een mooie bos bloemen en een welgemeend applaus wordt zij door de voorzitter en de aanwezige leden hiervoor hartelijk bedankt.