Donateurs

Club van 100
De ‘Club van 100’  is een club van sponsors van Kleinkoor Excelsior.

Hoe kunt u lid worden van deze club?
Om lid te worden, kunt u zich aanmelden als sponsor. Het sponsorgeld bedraagt € 100.- per jaar. De penningmeester stuurt in januari een rekening naar de sponsors.

Wat krijgt u hiervoor terug?
* Een persoonlijke uitnodiging voor een concert.
* Vermelding naam en logo op deze website.
* Vermelding in het programmaboekje van het concert.
* In november een nieuwsbrief.

Wat vraagt Kleinkoor Excelsior van u?
Het ophangen van een raam- of prikbordbiljet op een zichtbare plek voor alle bezoekers/medewerkers van uw bedrijf.
Een jaarlijkse overmaking van € 100.- op de rekening van Kleinkoor Excelsior na ontvangst van de rekening (NL75 RABO 034895950).

Vrienden
Wilt u als particulier lid worden van de ‘Club van 100’, maar vindt u
€ 100.- per jaar teveel? U bent van harte welkom om vriend worden van Kleinkoor Excelsior tegen een door u te bepalen jaarlijkse bijdrage. Ook dan krijgt u in januari een rekening van de penningmeester.

Aanmelden
Waar kunt u zich aanmelden?
Voor meer informatie en aanmelding kunt u gebruik maken van het contactformulier.

zingen is geluk