Nieuw bestuurslid

In februari hebben we tijdens de Algemene Ledenvergadering teruggekeken op een zeer positief verlopen verenigingsjaar. We hebben een aantal fijne concerten gegeven en ons ledenaantal is nog verder gegroeid!
We zitten wel om nieuwe ‘bassen’ verlegen. Dus heren, als je dit leest en je hebt zin om eens een repetitie bij te wonen: ‘van harte welkom!!!”

Annet Lamberink had zich herkiesbaar gesteld en is opnieuw verkozen tot secretaris.  Annemieke de Vries is verkozen tot nieuw bestuurslid en neemt daarmee het stokje over van Tom Lucassen.