Geschiedenis Kleinkoor Excelsior

In Ommen bestond een gemengd koor met de mooie naam Filomele, dat werd opgeheven. Niet lang daarna ondernamen zanglustige mannen stappen om een nieuw gemengd koor op te richten. Ze slaagden er vrij snel in en de Gemengde Zangvereniging EXCELSIOR werd op 17 februari 1927 opgericht.

De heer Hendriks was de eerste van vijfentwintig dirigenten van Excelsior. Vijf van hen gaven langere tijd na hun vertrek voor een tweede keer leiding aan het koor. De repetities werden gehouden in een door Lokin gratis beschikbaar gestelde zaal van Hotel De Zon. Na 1957 volgden nog zeven repetitieruimten, merendeels waren het schoollokalen.
Pieter Edward de Graaf begon in 1987 aan een periode van ruim dertien jaar en was de langst aan Excelsior verbonden dirigent. Het koor bereikte onder zijn leiding een hoog niveau. Het specialiseerde zich vanaf 1995 onder de naam Kleinkoor Excelsior in het zingen van a capella-werken uit de Renaissance en de Engelse Romantiek.
.

Enkele van de vele feiten op een rijtje

1929  Eerste deelname aan een concours
1939  Aanmelding als lid van de BUMA.
1977  Aanmelding als lid van de Koninklijke Bond van Zang- en
              Oratoriumverenigingen.
1979  Excelsior krijgt officiële statuten en wordt ingeschreven bij de
              Kamer van Koophandel.
1989  Jumelage met Recke, Duitsland en partnerstad van Ommen.
              Op 4 november het eerste bezoek aan de Chorgemeinschaft
              Steinbeck in Recke.
1993  Negen damesleden vormen, binnen de vereniging, het à
              capellakoor Cascade.
1995  Beginjaar van de lucratieve Bloembollenacties.
1997  Vechtstad in Koren georganiseerd, waaraan vijf gastkoren
              deelnemen.
2002   Vijfenzeventig jarig jubileum gevierd met drie grote en
               geslaagde activiteiten.
2011   Onverwacht vertrek dirigent. Nieuwe dirigente volgt hem
               op. Zij weet het koor weer op hoog niveau te krijgen.
2014   Optreden in de Carrousel ter gelegenheid van de uitreiking
               van Koninklijke Onderscheidingen.
               Excelsior krijgt een goede piano van het UNIVEFONDS.
2016   Optreden op het nieuwe Vechtpodium ter gelegenheid van de
               opening van de Week van de Amateur Kunst.
2017   Negentigjarig jubileum op 17 februari met 29 leden.

zingen is geluk