tijdelijke stop zangkoor

Helaas zijn ook wij genoodzaakt door het coronavirus tijdelijk de repetities niet door te laten gaan. Zoals u weet zijn de scholen gesloten, waardoor wij geen repetitieruimte hebben. Bovendien, en zeker niet onbelangrijk, kunnen veel leden zich tot de kwetsbare groep rekenen. We kunnen thuis gaan oefenen om in november een klinkend concert neer te zetten!