tijdelijke stop zangkoor

Helaas zijn ook wij genoodzaakt door het coronavirus tijdelijk de repetities niet door te laten gaan. Zoals u weet zijn de scholen gesloten, waardoor wij geen repetitieruimte hebben. Bovendien, en zeker niet onbelangrijk, kunnen veel leden zich tot de kwetsbare groep rekenen. We kunnen thuis gaan oefenen om in november een klinkend concert neer te zetten!

Ledenvergadering excelsior

Gea IJmker en Wil de Brabander hebben na jarenlange trouwe dienst het bestuur verlaten. Beiden hebben veel werk verricht en zich volledig ingezet voor het koor. Zij ontvingen als dank daarvoor dan ook een welverdiend bloemetje!
Voortaan gaat het bestuur verder met vier bestuursleden. De commissies krijgen een grotere autonomie, waardoor dit mogelijk gemaakt kan worden . Gerard Beukers is benoemd tot nieuw bestuurslid. Anneke Rolvink is onze nieuwe voorzitter, Louis van der Kaaden blijft secretaris en Ada Kremer de penningmeester.

zingen is geluk