Ledenvergadering excelsior

Gea IJmker en Wil de Brabander hebben na jarenlange trouwe dienst het bestuur verlaten. Beiden hebben veel werk verricht en zich volledig ingezet voor het koor. Zij ontvingen als dank daarvoor dan ook een welverdiend bloemetje!
Voortaan gaat het bestuur verder met vier bestuursleden. De commissies krijgen een grotere autonomie, waardoor dit mogelijk gemaakt kan worden . Gerard Beukers is benoemd tot nieuw bestuurslid. Anneke Rolvink is onze nieuwe voorzitter, Louis van der Kaaden blijft secretaris en Ada Kremer de penningmeester.

HUldiging André barf

Kleinkoor Excelsior huldigt jubilaris André Barf

Tijdens de jaarvergadering van Kleinkoor Excelsior uit Ommen werd André Barf gehuldigd.
André zingt al 25 jaar in het koor als bas, maar daarnaast zet hij zich ook al jaren in voor de PR commissie van Excelsior. Daar is hij de creatieve spil; hij ontwerpt de affiches, posters en programmaboekjes voor de concerten en draagt zorg voor de tekst en het drukwerk.
Voorzitter Gea IJmker overhandigde hem een decoratie van glasfushion, gemaakt door kunstenares Wil de Brabander die ook lid is van het koor.

Oefenen voor concert 2020

Onze repetities zijn weer van start gegaan in het nieuwe jaar. We gaan flink oefenen voor ons concert in november van dit jaar.
Voor het concert is het thema ‘water’ gekozen. Het is erg leuk om naar dit concert toe te werken, maar het betekent wel dat we heel veel nieuwe stukken hebben. Daarom is er voor gekozen om het concert niet in april, zoals gebruikelijk, maar in november te laten plaatsvinden.

Wilt u eens komen kijken en luisteren, dan is dit nu een prachtig moment hiervoor!

zingen is geluk